English on the Internet - Grammar  
Grammar for beginners and advanced students. A lot of grammar tests, irregular verbs...

Angličtina na Internetu
CATEGORIES   


   Main Page

   Language Shop

   Langmaster SLEVA

   Answer & Win

   SMS jokes

   Penfriend Club

   E-CARDS

   English Magazine

   Celebrities

   Tests & Quizzes

   Listening

   Business English

   Grammar

   English Lessons

   Vocabulary

   Idioms

   Conversation

   Fun

   Reading

   Written English

   Useful English

   Opinions

   Advertising


    Grammar for everybody
For beginners For advanced
I. Gramatický blok
Abeceda, časování, členy, infinitiv, mn. číslo
Vocabulary I
II. Gramatický blok
Přít. čas, zájmena, způsobová slovesa, ...
Vocabulary II
III. Gramatický blok
Rozk. způsob, tázací dovětky, přivl. pád, ...
Vocabulary III

I. Gramatický blok
Budoucí časy
II. Gramatický blok
Genitiv, předložka "z", "o"
III. Gramatický blok
Členy, nepravidelné mn. číslo

Irregular verbs
Irregular verbs 1
write, wrote, written...
Irregular verbs 3
wear, wore, worn...
Irregular verbs 5
fall, fell, fallen...
Test - Irregular verbs 3 & 4
cvičení (20 otázek)
Irregular verbs 2
see, saw, seen...
Irregular verbs 4
catch, caught, caught...
Test - Irregular verbs 1 & 2
cvičení (20 otázek)


For beginners - Pro začátečníky
Všechny části gramatických bloků obsahují vysvětlení dané gramatiky, příklady, cvičení, slovní zásobu ke gramatice spolu s výslovností a testem na procvičování nových slovíček.

For advanced learners - Pro pokročilé
Všechny části gramatických bloků obsahují vysvětlení dané gramatiky, příklady a cvičení.

Irregular verbs - Nepravidelná slovesa
Každá část obsahuje 10 nepravidelných sloves, včetně výslovnosti, příkladů použití ve větách a jejich zkoušení.

Některá cvičení v gramatice jsou vytvořena Javascripty. Při práci s nimi byste proto měli mít prohlížeč, který umožňuje jejich spouštění.
Části Gramatika pro začátečníky a Nepravidelná slovesa obsahují často výslovnost anglických slov. Výslovnost je řešená pomocí obrázků, doporučujeme mít zobrazování obrázků nastaveno.
© September 2001 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz