English on the Internet - Grammar
III. Gramatický blok - pokročilí1. Articles - Členy

2. Irregular plural of nouns - Nepravidelné množné číslo podstatných jmen


*

*

*

*

*

1. Articles - Členy

Remember:

a) Indefinite article
názvy povolání - vždy neurčitý člen
She's a teacher.   Je učitelka.

názvy výtvarných děl - vždy neurčitý člen
There's a new Saudek in that gallery.   

a Mr Burger   jakýsi pan Burger
She left on a Saturday.   Odjela jednu sobotu.
I've got a headache.
He's got a cold.

Remember:

b) Definite article

názvy hudebních nástrojů - vždy určitý člen
play the guitar, play the piano

řeky - vždy určitý člen
the Thames, the Mississippi, ...

oceány, moře - vždy určitý člen
the Pacific (Ocean), the Irish Sea, ...

některé geografické oblasti
the Middle East, the Arctic, the Balkans

některá historická období
the Renaissance, the Stone Age

některé hory
the Matterhorn

pohoří
the Alps, the Himalayas

některé ostrovy
the Shetlands, the Isle of Man

skupiny ostrovů
the Azores, the Bahamas

pouště
the Sahara (Desert), the Kalahari (Desert), the Gobi (Desert)

některé země a státy
the Ukraine, the UK (the United Kingdom), the USA (the United States of America), the Argentine, the Netherlands, the Philippines, the Vatican, the Irish Republic, the Czech Republic

některá města
the Hague, the City (of London)

noviny
the Daily Telegraph

the Parkers   Parkerovi (rodina Parkerových)

the Hasek who lives in Brno   ten Hašek, co bydlí v Brně

the Earth

Remember:

b) no article

kontinenty
Europe, Africa, Asia

některé geografické oblasti
Inner London, Central Asia

některá historická období
Ancient Greece, pre-war / post-war Germany, Roman Britain

jezera
Lake Erie, Lake Geneva

některé hory
Mont Blanc, Everest

některé ostrovy
Easter Island, Christmas Island

většina zemí a států
Hungary, Finland, Germany, Turkey, Ohio, Great Britain, ...

většina měst
Lyons, London, Denver, ...

některé university
Charles University

většina ulic a náměstí
Madison Avenue, Oxford Street, Trafalgar Square, ...

hudební díla
play Beethoven sonata

sporty
play football, play basketball

většina nemocí
He had pneumonia.

názvy funkcí a titulů
Elizabeth II, Queen of England

některá podstatná jména
My mother was taken to hospital (as a patient).

mluvíme-li o něčem obecně
Life is hard.

zkratky, které se vyslovují jako slova
UNESCO, NATOChoose the article where necessary:

1. He is ( a, the, - ) manager.

2. There are ( a, the, - ) Channel Islands between ( a, the, - ) Great Britain and ( a, the, - ) France.

3. ( a, the, - ) Ancient Rome

4. We saw ( a, the, - ) beautiful Rembrandt in that gallery.

5. Havel was elected ( a, the, - ) President for the third time.Přeložte:

1. Měl těžký život.
   
   

2. Viděl jsem Parkerovi.
   
   

3. Východní Evropa
   
   

4. Váš hotel je Sherlock Holmes.
   
   

5. Bolí mě hlava.
   
   
2. Irregular plural of nouns - Nepravidelné množné číslo podstatných jmen

Top of this page
SingularPlural
man(muž)men
woman(žena)women
life(život)lives
person(osoba)people
wife(manželka)wives
child(dítě)children
ox(vůl - dobytče)oxen
calf(tele)calves
goose(husa)geese
mouse(myš)mice
louse(veš)lice
tooth(zub)teeth
knife(nůž)knives
foot(stopa)feet
addendum(dodatek)addenduma
phenomenon(jev, úkaz)phenomena
emphasis(důraz, přízvuk)emphases
thief(zloděj)thieves
crisis(krize)crises
half(polovina)halves
neurosis(neuróza)neuroses
craftsman(řemeslník)craftsmen
symposium(sympózium)symposia, symposiums
self(sám)selves© October 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz