English on the Internet - Grammar
Slovní zásoba I. Gramatického bloku


Zkouška slovíček I. Gramatického bloku (test)

a lot ofmnoho
a lot of booksmnoho knih
applejablko
atv, na
at four o'clockve čtyři
at homedoma
at schoolve škole
at the language schoolv jazykové škole
attractivepřitažlivý, půvabný
bathroomkoupelna
be  [bi:]být
be good atvynikat v čem, být dobrý v čem
be hungrymít hlad, být hladový
be out  [bi: aut]nebýt doma, být venku
be thirstymít žízeň, být žíznivý
beginnerzačátečník
blue  [blu:]modrý
book  [buk] kniha, knížka
boyfriend  [boifrend] přítel (dívky)
but  [but]ale
car  [ka:]vůz, auto
cleverchytrý, šikovný
crazy  [kreizi]bláznivý
date  [deit]datum, schůzka
daughterdcera
desk  [desk]psací stůl, lavice
do  [du:]dělat
dress  [dres] oblečení, dámské šaty
familyrodina
flatbyt (GB)
football  [futbo:l] fotbal, kopaná
for  [fo:] pro, za, po
four  [fo:] čtyři
Friday  [fraidi] pátek
friend  [frend]přítel
gentleman, -men ušlechtilý, vznešený muž
GermanNěmec, němčina
girlděvče, dívka
good  [gud] dobrý, hodný
grammarmluvnice
green  [gri:n]zelený
happy šťastný
havemít
has3.os od have
herezde, tu
hobby; hobbies  [hobi, hobiz]koníček, záliba; záliby
homedomov
hungryhladový
husbandmanžel
child, childrendítě, děti
I'm hungrymám hlad, jsem hladový
in the officev úřadě, v kanceláři
it  [it]ono, to
it's six o'clockje šest hodin
job  [džob]zaměstnání, práce
just now  [džast nau]právě nyní
kind  [kaind] laskavý
kiss  [kis]polibek
know  [nou]vědět, znát
language school jazyková škola
large  [la:dž] velký, prostorný
live  [liv]žít
lovely  [lavli]roztomilý, krásný
lunch  [lanč]oběd
manmuž, člověk
man, menmuž, muži
marriagesňatek
mothermatka
Mr. titul v oslovení pán
Mrs.  [misiz]titul v oslovení paní
name  [neim]jméno
new  [nju:]nový
nice  [nais]hezký, pěkný
night  [nait] noc
no  [nou]ne
not  [not]ne
now  [nau]nyní, teď
o'clockhodiny
office  [ofis]úřad, kancelář
or  [o:]nebo, či
play  [plei]hrát (si)
pretty  [priti] pěkný, hezký
productvýrobek, produkt
red  [red]červený
rich  [rič]bohatý
school  [sku:l]škola
six  [siks]šest
son  [san]syn
sportsman, -mensportovec, sportovci
stupid  [stju:pid]hloupý
teacheručitel(ka)
the BrownsBrownovi (rodina)
theirjejich
thistento, tato, toto
todaydnes
very  [veri] velmi
why  [wai]proč
wife, wives  [waif, waivz]manželka
withs
woman, womenžena
yes  [jes]ano
youngmladý
your  [jo:]váš, tvůjZkouška slovíček I. Gramatického bloku

Postup:

Top of this page
  • Zkoušení slovíček začněte tlačítkem Start.
  • Uvidíte české slovíčko v rámečku nalevo.
  • Napravo napište význam slova v angličtině.
  • Pro kontrolu zmáčkněte tlačítko TAB.
  • Ve spodním rámečku se přesvědčíte, jestli byla Vaše odpověď správná.
  • Tlačítkem Next se zobrazí další slovíčko.The word means in English.

Your answer isVysvětlivky:
Absolutely correct = Naprosto správně
Wrong = Špatně
The correct answer is...= Správná odpověď je...
The word...means...in English. = Slovo...znamená anglicky...
Your answer is... = Vaše odpověď je...

© September 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz