English on the Internet - English in Lessons
Lesson 2 - Vocabulary

Vocabulary test - Lesson 2

Základní pravidla výslovnosti


in the coffee shopmalá restaurace
English or Continental breakfastanglická nebo kontinentální snídaně
pleaseprosím
with coffees kávou
and an orange juicea pomerančovou šťávu
very well, madamvýborně, paní
what's your room number?jaké je číslo Vašeho pokoje?
(318) three one eight318 (čte se jako 3, 1, 8)
(good) morning, Lindadobré ráno, Lindo
hello, Bobahoj, Bobe
come and join mepojď se mnou (doslovně: pojď a přidej se ke mně)
how are you?jak se máš (máte)?
fine, thanksdobře, děkuji
a bit tired perhapsmožná trochu unaven
I'm (= I am) very wellMám se moc dobře
where's (= where is) Sally?kde je Sally?
she's (= she is) still in her roomje ještě ve svém pokoji
what time is it?kolik je hodin?
by the waymimochodem
just after eightprávě bylo osm (doslovně: je právě po osmé)
so we're (= we are) not in a hurrynemusíme pospíchat
no, there's (= there is) plenty of timemáme hodně času
Harry's (= Harry is) still in bedHarry je ještě v posteli
he's (he is) very tiredje velmi unavený
here's the waitresstady je číšnice
coffee, sir?kávu, pane?
who's (= who is) that man over there?kdo je ten pán tamhle?
his face is familiarjeho tvář je známá
you're (= you are) rightmáš (máte) pravdu
but who is he?ale kdo to je?
someone from television perhaps?možná někdo z televize?
he's the detectiveje detektiv
in that programmev tom pořadu
on Friday nightsv pátek večer
what's (= what is) called?jak se (to) jmenuje?
too tough for Scotland Yardpříliš obtížné pro Scotland Yard
that's (= that is) itto je ono
grapefruitgrapefruitVocabulary test - Lesson 2

Postup:

Top of this page
  • Zkoušení slovíček začněte tlačítkem Start.
  • Uvidíte české slovíčko v rámečku nalevo.
  • Napravo napište význam slova v angličtině.
  • Pro kontrolu zmáčkněte tlačítko TAB.
  • Ve spodním rámečku se přesvědčíte, jestli byla Vaše odpověď správná.
  • Tlačítkem Next se zobrazí další slovíčko.The word means in English.

Your answer is

Další části lekce 2

Top of this page


© September 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz