English on the Internet - English in Lessons
Lesson 2 - Useful vocabulary

Coffee shop
Je označení pro malou restauraci zejména v hotelu, která je mimo jiné využívána k podávání snídaní.
Doslovný překlad: coffee - káva    shop - obchod

English breakfast
Pokud si v Británii objednáte typickou anglickou snídani, neměla by vás překvapit porridge (ovesná kaše), cornflakes (kukuřičné lupínky) , ham 'n'(and) eggs (vejce se slaninou), tomatoes (rajčata), kippers (uzené ryby) a dále toast with butter and marmalade (chléb s máslem a marmeládou, nejčastěji orange marmalade pomerančovou marmeládou).

Continental breakfast
Naproti tomu je kontinentální (myšleno jako "evropská") snídaně mnohem skromnější - bread, butter and marmalade (chléb, máslo a marmeláda).
Výhodou kontinentální snídaně je to, že je stejná všude na světě.

How are you?
Jak se máš? Jak se máte? Je častá otázka při setkání.
Obvykle se odpovídá (I'm) fine, thanks. And you? nebo (I'm) very well, thank you. And you?

There
Slovo there má v textu lekce 2 dvojí použití:
Who's that man over there? Kdo je ten muž tamhle?
There's plenty of time. Je (Máme) spousta času.

That
That má také v textu lekce 2 dvojí použití:
Who's that man over there? Kdo je ten muž tamhle?
He's the detective in that programme on Friday nights. To je ten detektiv z toho pátečního programu.

On Friday nights
Přestože night znamená česky doslovně noc, překládáme tento výraz často jako večer.

Scotland Yard
Organizace Metropolitan Police (the Met) byla založena roku 1829 u Great Scotland Yard, odtud je jméno londýnské policie. Po dvojím přestěhování v roce 1890 a 1966 sídlí dnešní "Met" - New Scotland Yard na Victoria Street (10 Broadway). Po vzoru londýnské policie byla v 19. století organizována policie i v ostatních částech Anglie. Ještě dnes je "Scotland Yard" posílán na obzvláště obtížné kriminální případy.

Další části lekce 2

Top of this page


© September 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz