English on the Internet - English in Lessons
Lesson 2 - Exercises

1. Vyslovujte správně


2. Odpovídejte

a) Where's Linda?
b) What's her room number?
c) Who's with Linda?
d) What time is it?
e) Where's Sally?
f) Where's Harry?
g) Who's the man with the familiar face?
h) What's "Too Tough for Scotland Yard"?
i) Where's the Sherlock Holmes Hotel?
j) Where are you?

3. Přeložte zbytek věty a odpovězte

- Jak se jmenuješ?    What's ...
   
   

- Jsi Čech?    Are ...
   
   

- Kde jsi?    Where ...
   
   

- Jak se máš?    How ...
   
   

- Jsi unavený?    Are ...
   
   

- Máš naspěch?    Are ...
   
   

- Kde jsou tvoje divadelní lístky?    Where's ...
   
   4. Doplňte do věty: am, are, is (only for Internet Explorer)

      1. That man the detective in a television programme.
      2. I not a detective.
      3. Your face familiar.
      4. you from London?
      5. She still in her room.
      6. You very nice.
      7. he someone from television.
      8. We from Scotland Yard.
      9. The programme called "Too Tough for Scotland Yard".
      10. I tired.
      11. we in a hurry?5. Doplňte do věty: I - my - me, you - your, he - his, she - her, it

1. That's Ann Atkins. is from United Tours.
2. Now let see. Mr Hasek, hotel is the Sherlock Holmes. is in Baker Street, near Baker Street Underground Station.
3. An orange juice, sir? - No, thank you, not for .
4. What's room number, madam? - room number? is 318.
5. How are , Bob? - Oh, am fine, thanks.
6. Who's that man over there? face is familiar. - is the detective in that television programme. is called "Too Tough for Scotland Yard".
7. Where's Annie? - She's still in room.6. Přeložte.

a) Pojď a přidej se ke mně, Bobe.
   
   

b) Jak se máte? - Dobře, děkuji.
   
   

c) Jsem trochu unaven.
   
   

d) Je právě po osmé. Máme hodně času. Nemusíme pospíchat.
   
   

e) Kdo je ten pán tamhle? Jeho tvář je známá.
   
   

f) Je někdo z televize.
   
   

g) Jak se ten program v pátek večer jmenuje?
   
   
Další části lekce 2

Top of this page


© September 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz