English on the Internet - Listening & Pronunciation
Základní pravidla výslovnosti

V angličtině se většina slov vyslovuje jinak než píše, proto je nutné se s každým slovíčkem učit i jeho výslovnost.
Anglická výslovnost se ve většině slovnících píše do hranatých závorek [ ].

Přízvuk je nejčastěji, tak jako v češtině, na první slabice, bývá ovšem výraznější. Ve výslovnosti se označuje rovnou svislou čárkou před přízvučnou slabikou. Má-li slovo pouze jeden přízvuk na první slabice, do výslovnosti se nemusí psát. Hlavní přízvuk se označuje svislou čárkou nahoře před slabikou, vedlejší se označuje svislou čárkou dole před slabikou.

Příklad: republic republika

Dvojtečka [:] za samohláskou znamená, že se samohláska vysloví dlouze. Výslovnost je stejná, jako když v češtině je nad samohláskou čárka.

Příklad:see[si:]vidět
too[tu:]příliš, také
park[pa:k]parkVýslovnost samohlásek

otevřeme ústa na a a řekneme e. V češtině se tato samohláska nevyskytuje.

Příklad:badšpatný
flatbyt


je zvuk, který zazní na konci při vyslovení souhlásky b,d apod. Ve skutečnosti vyslovujeme , .

Příklad: aneurčitý člen
afterpo, pak, potom
learnučit se
herezde, tadyVýslovnost souhlásek

tato souhláska se vyslovuje v češtině před k např. u slov: Hanka, branka, banka, Anglie.

Příklad: Englishangličtina

Vyskytuje-li se v přepisu výslovnosti na konci slova, nesmí se za ní vyslovit k.

Příklad: goingjdoucí
longdlouhý


jazyk se přibližuje k horním zubům a vysloví se s. Tato souhláska je neznělá.

Příklad: bothoba
nothingnic


jazyk se dá mezi dá mezi zuby a vysloví se dh. Souhláska je znělá.

Příklad: thistento, tato, toto
theurčitý členZnělé souhlásky [b, d, g, v, z, dž]

Na konci anglických slov je nutno znělé souhlásky b, d, g, v, z, dž vyslovovat zněle. Na konci těchto souhlásek se nesmí vyslovit

Příklad: bed[bed]postel
job[džob]práce
love[lav]láska
is[iz]je
good[gud]dobrýSouhlásky [p,t,k]

Souhlásky [p,t,k] se před přízvučnou samohláskou vyslovují s přídechem ph, th, kh. Přídech se nevyznačuje do přepisu výslovnosti.

Příklad: come[kam]přijít, přijet
park[pa:k]parkSouhláska [r]

Tato souhláska se vyslovuje pouze když následuje samohláska. Anglické r není tak drnčivé jako české.

Příklad: read[ri:d]číst

Souhláska r se nevyslovuje, když po ní následuje souhláska.

Příklad: park[pa:k]park
sport[spo:t]sportPolosamohláska [w]

[w]       ústa se nastaví na výslovnost v a řekne se u.

Příklad: why[wai]proč

© September 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz