English on the Internet - English in Lessons
Lesson 5 - Vocabulary

Vocabulary test - Lesson 5

Základní pravidla výslovnosti


birthday presentnarozeninový dárek
too many people
have their birthdays in February

příliš mnoho lidí
má narozeniny v únoru
on the fourth / seventh (of February)čtvrtého / sedmého února
that's my grandmother's birthdayto jsou narozeniny mé babičky
I haven't (= have not) got enough ideasnemám dost nápadů
for all these peoplepro všechny tyto lidi
just try to find a presentjen se pokus najít dárek
for someone like Tonypro někoho jako je Tony
impossiblenemožné
he's (= he has) already got everythingmá již všechno
that's the troubleto je ten problém (to jsou trable)
give him a bookdej mu knihu
If it's his kind of bookjestli to je jeho druh knihy
the same with recordsto samé s deskami
he's (= he has) got all the important thingsmá všechny důležité věci
symphonysymfonie
concertokoncert (pro sólový nástroj)
operaopera
musicalmuzikál
jazzdžez
he must have over a thousand recordsmusí mít (určitě má) přes tisíc desek
you can't (= cannot)nemůžeš
not even a pen or a lighterani pero nebo zapalovač
too many of thempříliš mnoho z nich
with Tony it's hopelesss Tonym je to beznadějné
Sue isn't such a problemSue není takový problém
what have you got for her (= Sue)?co máš pro ní (Sue)
an earthenware jugkamenný džbán
it's rather niceto je dost pěkné
you know ...víš
she can use it as a vasemuže to použít jako vázu
she has always got a lot of flowersmá vždycky mnoho kytek
what about Joyce?a co Joyce
I've no idea what to give hernemám žádný nápad, co jí dát
she isn't a great readernení velký čtenář (nečte hodně)
she isn't interested in musicnezajímá se o hudbu
candlesticksvícen
she's hardly ever at homeje sotva kdy doma
what about an umbrella?co takhle deštník
scarf / scarvesšátek / šátky
thanks for the tipdíky za tipVocabulary test - Lesson 5

Postup:

Top of this page
  • Zkoušení slovíček začněte tlačítkem Start.
  • Uvidíte české slovíčko v rámečku nalevo.
  • Napravo napište význam slova v angličtině.
  • Pro kontrolu zmáčkněte tlačítko TAB.
  • Ve spodním rámečku se přesvědčíte, jestli byla Vaše odpověď správná.
  • Tlačítkem Next se zobrazí další slovíčko.The word means in English.

Your answer is

Další části lekce 5

Top of this page


© November 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz