English on the Internet - English in Lessons
Lesson 5 - Useful vocabulary

These - this
These je množné číslo od this.
Who is this man? - Who are these people?

to find, to give, to ask
Pro vyjádření infinitivu se v angličtině přidává ke slovesu částice to.
Try to find a present. - Pokusit se najít nějaký dárek.
I've no idea what to give her. - Nemám žádný nápad, co ji dát.
The question to ask is ... - Otázka na zeptaní je ...

All - everything
Obě dvě slova se překládají jako všechno, všechny.
That's all. - To je všechno.
He's already got everything. - On má už všechno.
Presents for all these people. - Dárky pro všechny tyto lidi.
He's got all the important things. -

Concerto - concert
Concerto - koncert pro sólový nástroj
Beethoven's piano concertos - Beethovenův klavírní koncert
concert - koncert
Are you coming to the concert tonight? - Jdeš dnes večer na ten konzert?

Over a thousand records
Všimněte si neurčitého členu ve větě Over a thousand records - přes tisíc desek.

Can - can't
Positive: You can use it as a vase.
Negative: You can't use it as a vase.
Can't je stažený tvar od cannot

She's hardly ever at home.
Je sotva kdy doma.

Výrazy s předložkami
what about Joyce? - a co Joyce?
what about an umbrella? - co takhle deštník?
she can use it as a vase - může to pužít jako vázu
she isn't interested in music - nezajímá se o hudbu
on the fourth of February - čtvrtého února
over a thousand records - přes tisíc desek
with Tony it's hopeless - s Tonym je to beznadějné


Další části lekce 5

Top of this page


© November 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz