English on the Internet - English in Lessons
Lesson 5 - Grammar

1. Have (got) - mít

I've got(já) mám
you've got(ty) máš, (vy) máte
we've got(my) máme
they've got(oni) mají
he's got(on) má
she's(ona) má
it's got(ono, to) má


Notice - všimněte si:

a) 've je stažený tvar od have.
b) 's je stažený tvar od has nebo is.
c) has / 's stojí u he / she / it a u podstatných jmen, která tato zájmena nahrazují:
He''s got / He has / Tony's got / Tony has over a thousand records.
d) Zdůrazňujeme-li have / has, nepoužíváme stažený tvar:
She has always got a lot of flowers.
e) Have / has se používa též bez got:
Too many people have their birthdays in February.
I've no idea. (možno použít i I've got no idea.
He must have over a thousand records. (He must have got znamená On určitě měl.)
Have a nice stay in London. (Rozkazovací způsob nemúže mít tvar spolu s got.)
f) Příslovce already nebo always stojí mezi have / has a got:
He's already got it. She has always got a lot of flowers.

Negative - zápor:

I haven't got(já) nemám
you haven't got(ty) nemáš, (vy) nemáte
we haven't got(my) nemáme
they haven't got(oni) nemají
he hasn't got(on) nemá
she hasn't got(ona) nemá
it hasn't got(ono, to) nemá

Questions - otázky:

have I got?mám?
have you got?máš?, máte?
have we got?máme?
have they got?mají?
has he got?má (on)?
has she got?má (ona)?
has it got?má (ono, to)?
2. Genitive - druhý pád

my grandmother's [z] birthdaynarozeniny mé babičky
Tony's [z] birthdayTonyho narozeniny
Eric's [s] birthdayErikovi narozeniny
Joyce's [iz] birthdayJoyciny narozeniny

Druhý pád podstatných jmen v jednotném čísle tvoří se pomocí 's (zejména u živých bytostí). Výslovnost je jako koncovka -s v množném čísle podstatných jmen [s, z, iz].

Po koncovce druhého pádu 's se nepoužívá stažený tvar 's (= is nebo has):
Tony's birthday is tomorrow. (= Tonyho narozeniny jsou zítra.)
Tony's (= Tony is) very interested in jazz. (= Tony se velmi zajímá o džez.)
Tony's (= Tony has) got a lot of jazz records. (= Tony má hodně džezových desek.)3. The nebo

the restaurantthe accommodation
the sixteenththe eighteenth
the popular thingsthe important things
the jugthe other presents
the best umbrellathe umbrella

Člen určitý má tvar the, vyslovuje se anebo začíná-li slovo ve výslovnosti samohláskou (one, united, useful).
Používá se pro již zmíněné nebo blíže určené objekty, často lze překládat českým "ten, ta, to". Pokud se jedná o všeobecně známou věc, bývá určitý člen i při prvním výskytu v hovoru.4. Ordinal numbers - řadové číslovky

Základní číslovkaŘadová číslovka
4 fourthe fourth of Februaryčtvrtého února
7 seventhe seventh of Februarysedmého února
10 tenthe tenth of Februarydesátého února
16 sixteenthe sixteenth of Februaryšestnáctého února
18 eighteenthe eighteenth of Februaryosmnáctého února

Řadové číslovky se tvoří od základních číslovek přidáním koncovky -th.


Další části lekce 5

Top of this page


© November 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz