English on the Internet - English in Lessons
Lesson 4 - Vocabulary

Vocabulary test - Lesson 4

Základní pravidla výslovnosti


phone London from New Yorktelefon z New Yorku do Londýna
is that you, Joan?To jsi ty, Joan?
who's (= who is) speaking?kdo je u telefonu (doslovně: kdo mluví)?
this is Vivientady Vivien
your neighbourvaše sousedka
listen, Joanposlyš, Joan
would you do me a favour?mohla bys mi pomoci (prokázat laskavost)?
yes, of course, Vivano, samozřejmě, Viv
could you go to my flat?mohla bys zajít do mého bytu?
aren't you (= are you not) at home?ty nejsi doma?
you aren't (= are not) serious, are you?to nemyslíš vážně, že ne?
businessobchod, obchodní, pracovní záležitost
I/m (= I am) here on businessjsem tady na služební cestě
it's (= it is) something urgentje to naléhavé
lookpodívej
you know that electric heaterznáš ten elektrický ohřívač
on the wallna stěně
in my bathroomv mé koupelně, u mě v koupelně
if it's (= it is) onjestli je zapnutý
could you turn it off?mohla bys ho vypnout?
anything else?ještě něco?
would you also take the post out of my letter box?vyzvedla bys také prosím tě poštu ze schránky?
tell the milkmanřekni mlékaři
no milk till next Mondayžádné mléko až do příštího pondělka
righto, Vivprima, Viv
when you are coming back?kdy se vracíš?
on Sundayv neděli
let me give you my addressdám ti moji adresu
phone numbertelefonní číslo
just in casejen v případě, jen pro případ
yes, go aheadano, prosím (pobídka)
Clinton HotelClinton Hotel
279-4017279-4017
right, Vivdobrá, Viv
no, that's allne, to je všechno
I hope it isn't (= is not) too much troubledoufám, že ti nedělám problémy
it's (= it is) no problem at allvůbec to není problém
bye(-bye)!ahoj! (jen při loučení!)Vocabulary test - Lesson 4

Postup:

Top of this page
  • Zkoušení slovíček začněte tlačítkem Start.
  • Uvidíte české slovíčko v rámečku nalevo.
  • Napravo napište význam slova v angličtině.
  • Pro kontrolu zmáčkněte tlačítko TAB.
  • Ve spodním rámečku se přesvědčíte, jestli byla Vaše odpověď správná.
  • Tlačítkem Next se zobrazí další slovíčko.The word means in English.

Your answer is

Další části lekce 4

Top of this page


© October 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz