English on the Internet - English in Lessons
Lesson 4 - Exercises

1. Vyslovujte správně:

Is that you, Joan?

This is Vivien, your neighbour.

Would you do me a favour?

Could you go to my flat?

Aren't you at home?

I'm here on business.

I hope it isn't too much trouble.

No, it's no problem at all.
2. Doplňte věty.

a) Joan and Vivien are .

b) Joan is in and Vivien is in New York.

c) Vivien is in New York on .

d) Her number in New York is 279-4017.

e) Vivien is back on Sunday.3. Doplňte Vivieniny instrukce.

a) Could you please to my flat?

b) Would you the electric heater off in my bathroom?

c) And please the post out of my letter box.

d) And the milkman I'm in New York.

e) If there's a problem, please me at the Clinton Hotel.
4. Odpovídejte:
a) Where is Joan?
b) Who is Vivien?
c) Where is Vivien?
d) When is Vivien coming back?
e) What is her address and phone number in New York?5. Odpovídejte jako Vivien na Joaniny otázky:
a) Aren't you at home?
b) New York? You aren't serious, are you?
c) Are you there on business?
d) Where's the electric heater?
e) When are you coming back?
f) What's your address and phone number, just in case?6. Odpovězte krátce jako v příkladech.

Is your hotel expensive? - Yes, it is. / No it isn't.
Are hotels expensive in London? - Yes, they are. / No, they aren't.
Are you here on business? - Yes, I am. / No, I'm not.
a) Is the Clinton Hotel in New York?

b) Is the Sherlock Holmes Hotel in New York?

c) Is Sherlock Holmes a detective?

d) Is Frank Sinatra a milkman?

e) Is Vivien in New York?

f) Is Joan in New York?

g) Is Vivien phoning from New York?

h) Is Vivien coming back on Monday?

i) Are hostels expensive?

j) Are there many Indian restaurants in London?


7. S každým slovesem vytvořte smysluplnou otázku.

Can
Could
Would
you (please) come
do
give
go
join
phone
take
tell
turn
by bus
me a favour
me from New York
me in the coffee shop
me your address and phone number
the heater off in my bathroom
the post out of my letter box
the milkman I'm in New York
to my flat / hotel
?8. Vyslovjte telefonní čísla jako v příkladu.

Clinton Hotel (New York 279-4017)
The number of the Clinton Hotel is New York two seven nine, four o one seven.

a) Sherlock Holmes Hotel (London 486 6161).
b) Sea Shell Restaurant (London 723 8703).
c) United Tours (London 356 8010).
d) Scotland Yard (London 230 1212).
9. Přeložte.

a) To jsi ty, Joan?
   
   

b) Kdo je u telefonu? (Kdo mluví?)
   
   

c) Tady je Vivien. - Mohla bys zajít do mého bytu?
   
   

d) Ty nejsi doma?
   
   

e) Jsem v New Yorku na služební cestě.
   
   

f) Myslíš to vážně?
   
   

g) Vypni elekrický ohřívač.
   
   

h) Kdy se vracíš?
   
   

i) Vracím se v neděli.
   
   
Další části lekce 4

Top of this page


© October 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz