English on the Internet - English in Lessons
Lesson 4 - Grammar

1. Imperative - Rozkazovací způsob

Let me see.Dovolte, ať se podívám.
Come and join me.Pojď a přidej se ke mně.
Go ahead.Pokračuj (pobídka).
Listen, Joan.Poslyš, Joan.
Look, Joan.Podívej, Joan.
Have a nice stay in London.(Mějte) Pěkný pobyt v Londýně.2. Would / Could / Can you + verb (sloveso)

Joan, would / could / can you do me a favour?
Joan, prokázala bys mně / mohla bys mně prokázat / můžeš mně prokázat laskavost?

Would / Could / Can you go to my flat?
Zašla bys / mohla bys / můžeš zajít do mého bytu?

Would / Could / Can you (please) turn it off (, please)?
Vypla bys to / Mohla bys to vypnout / Můžeš to vypnout (, prosím tě)?3. -ing tvar slovesa

play (hrát) - playing (hrající)
a music-playing "superloo"
hudbu hrající superzáchod

speak (mluvit) - speaking (mluvící)
Who is speaking?
Kdo mluví?

come back (vracet) - coming back (vracející)
When are you coming back?
Kdy se vracíš?

Tvar -ing vzniká připojením koncovky -ing k infinitivu (talk - talking).

Koncové -e infitivu odpadá (come - coming). Koncová souhláska infinitivu se zdvojuje, předchází-li krátká přízvučná samohláska (get - getting).

Z některých sloves přídáním koncovky -ing vzniká podstatné jméno.

park (parkovat) - parking (parkování)
Parking is difficult in London.
Parkování je obtížné v Londýně.

phone (telefonovat) - phoning (telefonování)
Phoning London from New York.
Telefonování z New Yorku do Londýna.
Phoning London from New York is expensive.
Telefonování z New Yorku do Londýna je drahé.4. Stažený tvar n't

isn't = is not
I hope it isn't too much trouble.
Doufám, že to není příliš mnoho starostí.

aren't = are not
You aren't serious, are you?
To nemyslíš vážně, že ne? (Ty nejseš vážná, že ne?)
Aren't you at home?
Ty nejsi doma?5. Numerals in a phone number - Číslovky v telefonním čísle

1one4four7seven0o
2two5five8eight
3three6six9nineDalší části lekce 4

Top of this page


© October 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz