English on the Internet - English in Lessons
Lesson 4 - Useful vocabulary

That - this
Who's that man over there?; Is that you, Joan? - This is Vivien.
That ukazuje na vzdálené, this na blízké.

What is it?
V tomto případě se nepoužívá stažený tvar what's, tak jako u What's it called? What's your room number?

Aren't you at home?
V hovorovém jazyce se zřídka kdy použije nestažený tvar Are you not at home?

No - žádný, žádná, žádné
No milk till next Monday.
It's no problem.

Righto, Viv
Righto je britský hovorový výraz. Všeobecně používané je Right, Viv.

Clinton Hotel
19 West 31st Street in Midtown Manhattan on the West Side. West Side je čtvrť proslulá muzikálem Leonarda Bernsteina West Side Story (1954), který se odehrává v tenkrát chudinské čtvti Manhattanu obývané etnickými menšinami.

It's no problem at all.
at all = vůbec
Zesiluje zápornou větu a stojí na konci věty.
It isn't expensive at all. I'm not tired at all. There's no milk at all.

Bye; bye-bye
= hovorově nashledanou. Formálně se používá goodbye (good-bye).

Výrazy s předložkami
she's not at home - není doma
I'm here on business - jsem zde na služební cestě (služebně)
take the post out of my letter box - vezmi poštu z mé schránky
no milk till next Monday - žádné mléko až do příštího pondělka
could you go to my flat? - mohla bys zajít do mého bytu?


Další části lekce 4

Top of this page


© October 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz