English on the Internet - English in Lessons
Lesson 6 - Vocabulary

Vocabulary test - Lesson 6

Základní pravidla výslovnosti


a 22-hour workdaydvaadvacetihodinový pracovní den
the largest city in the worldnejvětší město na světě
only the ninth or tenth largestjen deváté nebo desáté největší
of its over seven million peoplez jeho přes sedm miliónů obyvatel
52 per cent are white52% jsou běloši
blackčerný
Hispanichispánského původu
as a Korean immigrantjako korejský přistěhovalec
together with his wifespolu se svou ženou
mother-in-lawtchyně
he runs a fruit and vegetables storeprovozuje obchod s ovocem a zeleninou
his workday starts at midnightjeho pracovní den začíná o půlnoci
when he drives his truckkdyž řídí nákládní vůz
drive to the market in the Bronxjede na trh do Bronxu
it ends at 10 p.m.končí v 10 hodin večer
he locks the doorzamkne dveře
he goes homejede domů
here's part of our reporters's conversationtady je část rozhovoru našeho reportéra
at workv práci
the rest of uszbytek nás
we are sleepingspíme
you're still workingstále pracujete
watch TV / televisiondívat se na televizi
in the eveningvečer
in our kind of businessv našem druhu obchodu
you have to work long hoursmusíte pracovat mnoho hodin
I spend five hours at the market every nightkaždý večer strávím pět hodin na trhu
they want a wide choice of fruitchtějí široký výběr ovoce
everything must be fresh and cleanvšechno musí být čerstvé a čisté
your wife's cleaning lettuce right nowvaše žena právě čistí hlávkový salát
sort green peastřídit hrášek
we have to be very quickmusíme být velice rychlí
there are 15 boxes waitingtady čeká 15 beden
a box of strawberriesbedna jahod
a lot of asparagus and cauliflowerspousta chřestu a květáku
when do you sleep?kdy spíte?
well...no...
when I get back from the marketkdyž se dostanu zpět z trhu
at about six o'clockkolem šesté hodiny
we first unload and store everythingnejprve vše vyložíme a uschováme
that takes us about two hourstrvá nám to asi dvě hodiny
after that I sleeppotom spím
an hour and soasi hodinu
I get a bit of sleeptrochu spím
after workpo práci
before you leave for the market againpředtím než zase odjedete z trhu
life is pretty hard for youživot je pro vás pěkně těžký
you and your familyvy a vaše rodina
that's the way it istak takhle to je
we want to get onchceme to dotáhnout daleko
we're not complainingnestěžujeme siVocabulary test - Lesson 6

Postup:

Top of this page
  • Zkoušení slovíček začněte tlačítkem Start.
  • Uvidíte české slovíčko v rámečku nalevo.
  • Napravo napište význam slova v angličtině.
  • Pro kontrolu zmáčkněte tlačítko TAB.
  • Ve spodním rámečku se přesvědčíte, jestli byla Vaše odpověď správná.
  • Tlačítkem Next se zobrazí další slovíčko.The word means in English.

Your answer is

Další části lekce 6

Top of this page


© November 2000 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz