English on the Internet - English in Lessons
Lesson 6 - Useful vocabulary

American English (AE) - British English (BE)
AE workday = BE working day
AE store = BE shop
AE truck = BE lorry (or truck)

Numerals over 20
21 twenty-one, 22 twenty-two, 23 twenty-three, 24 twenty-four, ...; 35 thirty-five, 52 fifty-two

Ninth
Koncovka -e u řadové číslovky 9 nine odpadá.

Hispanic Americans
Hispánští američané jsou američané, kteří mají rodný jazyk španělštinu, např. mexičané, portorikánci a kubánci. V osmdesátých letech dosáhli největšího přírustku 61% (1970 - 9,1mil., 1980 - 14,6mil.). Pro srovnání byl přírůstek obyvatelstva za deset let v osmdesátých letech u bělochů 5,8% a u černochů 17,3%.

Upper East Side
Obytná čtvrť na východ od jižní poloviny Centrálního parku Central Park , kde žíjí the smart set, the jet set (snobové, smetánka - the in-people).

The Bronx
Jeden z pěti správních obvodů v New York City (1,2 mil. obyvatel; pro srovnání Manhattan má 1,4 mil.).

Must - has to / have to
Everything must be fresh and clean. - Všechno musí být čerstvé a čisté.
In our kind of business you have to work long hours. - V našem druhu obchodu musíte pracovat mnoho hodin.
We have to be very quick. - Musíme být velice rychlí.
(has to / have to - jedná se o nutnost způsobenou vnějšími okolnostmi)

Do
Sloveso do znamená dělat: There's always work to do. Vždycky je co dělat.
Používá se k tvoření záporu významových sloves v prostém přítomném čase: I don't know. Nevím.
Tvoří přímé otázky významových sloves v prostém přítomném čase: Do you think? Myslíte?

No article - Žádný člen
Here's part of our reporter's conversation. - Zde je část rozhovoru našeho reportéra
You're at work. - Jste v práci.
People here want a wide choice of fruit. - Lidé zde chtějí široký výběr ovoce.
Afterwork - Po práci.
Life's hard. - Život je těžký.Další části lekce 6

Top of this page


© November 2000 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz