English on the Internet - English in Lessons
Lesson 3 - Useful vocabulary

Some information
Informace nemá v angličtině množné číslo. Tyto informace jsou velmi užitečné. = This information is very useful.

Also - too
Some large banks are also open from 9.30 a.m. to 12.30 p.m. on Saturdays.
= Některé velké banky jsou také otevřeny o sobotách.
They are popular too.
= Jsou také oblíbená.
Also je méně důrazné jako too a stojí před slovním obratem, zatímco too stojí vždy po slovním obratu.
too má také význam příliš: too tough for Scotland Yard = příliš obtížné pro Scotland Yard.

9.30 a.m. to 3.30 p.m. = 9.30 až 15.30
a.m. = ante meridiem = před polednem
p.m. = post meridiem = po poledni
Tyto latinské zkratky se v angličtině používají poměrně často. 9.30 a.m. = 9.30 hod.; 9.30 p.m. = 21.30 hod.; 12.01 p.m. = 12.01 hod.
V jízdních řádech (železnice, letadla) se místo 3.30 p.m. používá 1530. Čas 1208 se twelve o eight vyslovuje.

London Tourist Board
Londýnské informační středisko pro turisty. Head office (hlavní kancelář) je na 26 Grosvenor Gardens , SW1, kromě této adresy je ještě větší pobočka a informační středisko Information Centre na Heathrow Airport (londýnské hlavní letiště).

Victoria Station
Nádraži v SW1, sem přes Dover přijíždějí cestující z Kontinentu.

Lavatory - toilet - loo
lavatory, toilet jsou spisovné výrazy pro záchod (WC), zatímco loo je poněkud hovorovější, ale běžně v rodinách vyslovované.

Of
Vyjádření druhého pádu:
dozens of cinemas = mnoho (tucty) kin
a lot of foreign restaurants = spousta (mnoho) zahraničních restaurací
there's plenty of time = je hodně času
learners of English = studenti angličtiny
in spite of TV and home video = vedle televize a domácího videa


Další části lekce 3

Top of this page


© October 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz