English on the Internet - English in Lessons
Lesson 3 - Grammar

1. Plural of nouns - Množné číslo podstatných jmen

Sandwiches [iz] and other snacks [s] are good at many London pubs [z].

Množné číslo tvoříme snadným připojením koncovky -s nebo -es .

Koncovka -s se vyslovuje [z] po znělých souhláskách a samohláskách.
cinemas taxis dozens
learners hotels pubs

Koncovka -s se vyslovuje [s] po neznělých souhláskách p, t, k, f,
nights banks chips
favourites snacks shops

Končí-li slovo sykavkou (s, z, š, č, dž), přidáváme koncovku -es (kde není) a vyslovujeme ji [iz].
places buses
sandwiches waitresses

Pokud končí podstatné jméno na y a nepředchází-li před ním samohláska, dochází k pravopisné změně y v ie.
lavatory - lavatoriesALE:Saturday - Saturdays
nationality - nationalitiesstay - stays


2. They are

Banks are open from 9.30 a.m. to 3.30 p.m.
They are open from 9.30 a.m. to 3.30 p.m.
Stažený tvar: They're open from 9.30 a.m. to 3.30 p.m.
(Banky) Jsou otevřeny od 9.30 do 15.30.


3. They is, they are

There's a good Chinese restaurant in Leicester street.
Na ulici Leicester Street je dobrá čínská restaurace.

There's a taxi.
Tam je taxík.

There are a lot of foreign restaurants in London.
V Londýně je spousta zahraničních restaurací.

There are even a few English restaurants.
Dokonce je zde i několik anglických restaurací

Vazba there is, there are vyjadřuje, že něco (někdo) někde existuje nebo se vyskytuje. Po této vazbě následuje neurčitý člen, číslovka, some, any, vyjádření množstí nebo neurčité zájmeno (somebody, anybody, something, anything). Do češtiny se překládá nejdříve určení místa. Slovo there, které stojí na začátku se nepřekládá.


4. Postavení určení místa

There are dozens of cinemas around Leicester Street.
V okolí Leicester Square je mnoho kin.

There are a lot of bed-and-breakfast places in the Victoria area.
V oblasti kolem Victoria nádraží je spousta hotelů se snídaní.

Parking is very difficult and expensive in London.
V Londýně je parkovaní velmi obtížné a drahé.

There are a lot of foreign restaurants in London.
V Londýně je spousta zahraničních restaurací.

V češtině stojí určení místa většinou na začátku věty, v angličtině na konci.


Další části lekce 3

Top of this page


© October 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz