English on the Internet - English in Lessons
Lesson 1 - Grammar

Stažené tvary

Stažený tvar Spisovný tvar
I'm I am Ann Atkins.
It's It is in Baker Street.
Here's Here is the hotel brochure.
That's That is useful.

V mluvené řeči se běžně užívají stažené tvary. Nestažené tvary používáme ve spisovné a psané angličtině.


Další části lekce 1

Top of this page


© September 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz