English on the Internet - English in Lessons
Lesson 1 - Exercises

1. Vyslovujte správně
address adresa
Mr pan, pane, (oslovení)
famous slavný
arrival příjezd
home domov
Holmes Holmes
brochure brožura
hotel hotel
first první
surname příjmení
Sherlock Sherlock
near poblíž, blízko
here tady, zde
theatre divadlo
thank you děkuji
the určitý člen
that tamten, tamto, tamta
nationality národnost
flat byt
madam paní, slečno


2. Spojením vytvořte věty, do boxů napište odpovídající písmena a-h
1. Mr Hasek
is
a famous detective
2. Ann Atkins b for tonight
3. Sherlock Holmes c from the Czech Republic
4. the brochure d from United Tours
5. the Sherlock Holmes (Hotel) e useful
6. the theatre ticket f near Baker Street Underground Station
7. the Underground station g near the hotel

3. Uvítejte pane Haška v Londýně a sdělte mu nezbytné informace.

Welcome ...
I'm ...
Your hotel is the ...
It's in ...
It's near ...
The hotel is named after ...
Here's the hotel ...
And here's a ...
Have a ...


4. Mluvte si pro sebe.

My surname is ...
My first name is ...
I'm from ...
I'm in ...
I'm ...


5. Doplňte věty.

a) Welcome London, Mr Hasek.


b) I'm Ann Atkins United Tours.


c) Now me see.


d) hotel is the Sherlock Holmes.


e) It's named the famous detective.


f) The Sherlock Holmes Hotel is Baker Street, Baker Street Underground Station.


g) Here's the brochure and a theatre ticket tonight.


h) Have a nice in London, Mr Hasek.
6. Přeložte.

a) Vítejte v Londýně, pane Hašek.
   
   

b) Váš hotel je Sherlock Holmes na Baker Street.
   
   

c) Je to blízko stanice metra Baker Street.
   
   

d) Je to pěkný hotel.
   
   

e) Tady je brožura hotelu a lístek do divadla na dnešní večer.
   
   

f) Pěkný pobyt v Londýně! (Mějte pěkný pobyt v Londýně!)
   
   

g) Děkuji mnohokrát.
   
   Další části lekce 1

Top of this page


© September 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz