English on the Internet - Business English
Lesson 7

Anglická terminologie

Administrative Board
správní rada

Assistant Manager
náměstek ředitele

Association
sdružení, asociace

Authorised Officer
prokurista

Co-owner/Co-Proprietor
spolumajitel, spoluvlastník

Director
ředitel

General Partner
komplementář

Limited Partner
komanditista

Limited Partnership
komanditní společnost (k.s.)

Managing director, Chairman of the Board of management
předseda představenstva

Member/Shareholder
společník

Member of the Board of Management
člen představenstva

Member of the Supervisory Board
člen dozorčí rady

Partnership
veřejná obchodní společnost (v.o.s.)

Proprietor
majitel

Public Limited Company (PLC)
akciová společnost (a.s.)

Private Limited Company
společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Shareholders' Meeting/General Meeting
valná hromada

Sole proprietor
soukromý podnikatel (jediný vlastník)

Supervisory Board
dozorčí rada


© December 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz