English on the Internet - Useful English
Cardinal Points


East východ
North sever
South jih
West západ
SE, South-east JV, jihovýchod
NE, North-east SV, severovýchod
SW, South-west JZ, jihozápad
NW, North-west severozápad
in the North na Severu
in the West na Západě
Eastern východní
Northern severní
Southern jižní
Western západní
They're going West. Jedou na západ.
We went to the North of Italy. Jeli jsme na sever Itálie.
My parents live East of London. Moje rodiče bydlí na východ od Londýna.

© September 2000 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz