English on the Internet - Useful English
Ordinal numbers


Řadové číslovky se tvoří od základních číslovek přidáním koncovky -th
Nepravidelně se tvoří 1., 2., 3., 5., 8., 9., 12., 20., ...

1stthe first
2ndthe second
3rdthe third
4ththe fourth
5ththe fifth
6ththe sixth
7ththe seventh
8ththe eighth
9ththe ninth
10ththe tenth
11ththe eleventh
12ththe twelfth
13ththe thirteenth
14ththe fourteenth
15ththe fifteenth
16ththe sixteenth
17ththe seventeenth
18ththe eighteenth
19ththe nineteenth
20ththe twentieth
21stthe twenty-first
22ndthe twenty-second
30ththe thirtieth
40ththe fortieth
50ththe fiftieth
60ththe sixtieth
70ththe seventieth
80ththe eightieth
90ththe ninetieth
100ththe hundredth
1.000ththe thousandth
1.000.000ththe millionth

© October 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz