English on the Internet - Useful English
Date

Date - Datum

3 January 1999; 3rd January 1999the third of January nineteen ninety-nine
January 3, 1999; January 3rd, 1999January the third nineteen ninety-nine
23.1.1999 or 23/01/99These forms of dates are not polite in a formal letter.

Have you got a calendar?Máte kalendář?
What's the date today?Kolikátého je dneska?
It's the third of April.Je třetího dubna.
Today is the tenth of May.Dnes je desátého května.
Tomorrow will be the fifteenth of March.Zítra bude patnáctého března.
Yesterday was the fourth of December.Včera bylo čtvrtého prosince.
I'm going to stay there till the eleventh of September.Zůstanu tam až do jedenáctého září.
I like May best (of all).Mám nejraději květen.
In April.V dubnu.
In the month of April.V měsíci dubnu.
At the beginning of November.Začátkem listopadu.
Towards the end of October.Koncem října.
In mid-September, in the middle of September.V půli září.
This month.Tento měsíc, v tomto měsíci.
This year.Letos.
Next year.Příští rok.
Last year.Minulý rok.
Several years ago.Před několika roky.
In this century.V tomto století.
Last century.Minulé století.
At the beginning of the century.Na začátku století.
At the end (close) of the century.Na konci století.
At the turn of the century.Na přelomu století.
The twentieth century.Dvacáté století.
In the Thirties.Ve třicátých letech.

© October 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz