English on the Internet - Listening & Pronunciation
A Trip to Italy

A young American woman talks about her three-week tour of Italy.
Recommended for advanced students.

More info
Length: 7:17
Words: 1,596
Accent: General US

Listen Here
More difficult words in the text:

be concerned týkat se čeho
leeway volnost, svoboda
overwhelming ohromující
layover US mezipřistání
cordial srdečný, upřímný
extent rozsah, míra, stupeň
proper správný
hassle ruch, shon
ride around jezdit dokola
turn out ukázat se, vyjít najevo
manic šílený
insane ztřeštěný
stumble klopýtnout, narazit
jet-lagged jedoucí v koloně za sebou
mow down srazit
narrowly /zce, blízce
wind, wound, wound up motat, zakončit
fast-paced rychlá chůze, rychle chodit
absorb pohltit, vstřebat
pile naložit
embarrassing trapný
ship nalodit
hook up spojit se, dát se s někým dohromady
weird příšerný, podivný
load naložit
stuff věci, krámy (hovor.)
dangle houpat se, kývat se
rough drsný, hrubý
be psyched up být na nervy
bear nést, nosit
frantic zuřivý, šílený
whip off popohnat


Questions

1. What was her first impression of Rome?
   
   

2. How did she and her friend communicate with the local people?
   
   

3. What did she think was the main problems with the tour?
   
   


© September 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz