English on the Internet - Listening & Pronunciation
First Car Drive Alone

The speaker tells story of the first time she drove her parents car alone, and what happened while she was in the hairdressers.
Recommended for intermediate students.

More info
Length: 2:38
Words: 391
Accent: General US

Listen Here
More difficult words in the text:

brand new zbrusu nový
(parking) lot US parkoviště
clip sponka, skřipec, klips
smock halena, pracovní kombinéza
all of a sudden náhle, znenadání
empty prázdný
come out vycházet, vyjít
fire truck hasicí vůz
wailing kvílení, kvílející
come over přejít k čemu, ke komu
cause způsobit
loose uvolněný, volný
wire drát
trunk kufr auta
turn out ukázat se, vyjít najevo
shaken zděšený, á
omen znamení


Questions

1. Why did everyone leave the hairdresser's?
   
   

2. Why was the speaker embarrassed when she went outside?
   
   

3. What caused the fire?
   
   


© September 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz