English on the Internet - Listening & Pronunciation
European Attitudes to Smoking

The speaker talks about a trip to England and France, and how she was surprised at the attitudes to smoking.
Recommended for advanced students.

More info
Length: 5:05
Speed: medium
Accent: General American

Listen Here
More difficult words in the text:

strike udeřit; udělat dojem, zapůsobit
stand out bít do očí, být nápadný
huddle out choulit se, krčit se
shudder klepat se, třást se (strachem)
wrap zabalit, ovinout
drag off vtáhnout
embarrassed trapně, zahanbeně
prospective on st úhel pohledu
blunt neomalený, necitlivý, hrubý
inappropriate nevhodný, nepatřičný, nemístný
lit cigarette zapálená cigareta
to blow smoke vyfukovat kouř
appalled zděšen, konsternován
to be kicked out být vyhozen
conversely naopak, opačně
chafe rozčilovat, jít na nervy


Questions

1. How does the speaker feel about smokers huddled outside buildings in the cold?
   
   

2. What does she think are the attitudes to smoking in England?
   
   

3. What was the problem in the Chinese restaurant?
   
   

4. What does the speaker say would have happened to the woman in an American restaurant?
   
   

5. What was the result of her experience of other attitudes to smoking?
   
   


© November 2000 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz