English on the Internet - Idioms
Idioms 12

1. "Bottoms up!" - Na zdraví! (přípitek); doslovně "dna vzhůru!"

2. To bear in mind - mít na paměti, nezapomenout na něco
I know it's true but bear in mind her last words.

3. In any case - v každém případě
In any case, I'll try to pass the exam.

4. To take into account - vzít v úvahu
We should take into account all the facts.

5. To feel it in one's bones - cítit to v kostech, "dát na to jed"
He will certainly marry her. I can feel it in my bones.


© December 2000 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz