English on the Internet - Conversation
Conversation Phrases 10

Health - Disease

Zdraví - Nemoc

How are you?Jak se vám daří?
Are you (feeling) better now?Už je vám lépe?
You look well.Vypadáte dobře.
You don't look well.Nevypadáte dobře
You look (are) pale [peil].Jste bledý.
I'm very well.Daří se mi výtečně.
I'm not well.Nejsem zdráv.
I feel tired.Cítím se unaven.
I don't feel well.Není mi dobře.
You should go to the doctor's.Měl byste jít k lékaři.
It's nothing; I'll soon get over it.To nic není, to přejde.
What's the matter with you?Co je vám?
What's the trouble?Co se vám stalo?
I'm sick.Je mi špatně.
I feel faint.Je mi mdlo.
I don't feel well. I'm sick.Udělalo se mi nevolno.
I fell and bruised my leg.Upadl jsem a odřel jsem si nohu.
I hurt my knee.Uhodil jsem se do kolena.
I sprained my ankle.Vyvrtnul jsem si kotník.
I've broken my arm.Zlomil jsem si ruku.
I've cut my finger.Řízl jsem se do prstu.
I've got a blister on my heel.Mám puchýř na patě.
I've burnt my back (in the sun).Spálil jsem si záda (na slunci).
Something's fallen in my eye.Něco mi spadlo do oka.
I was bitten by some insect.Bodl mě nějaký hmyz.
My arm's swollen.Otekla mi ruka
I hurt my head.Zranil jsem se na hlavě.
Send for a doctor.Dojděte pro lékaře.
Fetch a doctor at once.Sežeňte ihned lékaře.
Where's the health centre?Kde je zdravotní středisko?
What are the surgery hours?Kdy jsou ordinační hodiny?

© November 2000 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz