English on the Internet - Conversation
Conversation Phrases 9

Cinema - Kino

I'm going to the pictures (cinema, AmE movies).Jdu do kina.
Would you care to join me?Nechcete jít se mnou?
What are they showing? What's on?Co dávají?
The premiere of...Premiéru filmu...
I'm going to the...Do...
What time does the film (the show) start?V kolik hodin začíná film?
In this cinema the programme's continuous. (It's non-stop cinema.)Je to kino s nepřetržitým provozem.
The last show starts at ten o'clock p.m.Poslední představení začíná v deset večer.
We're late.Jdeme pozdě.
Is the main picture running yet?Už běží film.
Not yet, the newsreel has only just begun.Ještě ne, teprve začal týdeník.
Is there any short film? Is any short film on?Je krátký film?
Yes, there's a documentary film.Ano, dokumentární film.
You must go and see the film.Musíte se jít podívat na film.
You'll have a good laugh.Zasmějete se.
It's thrilling.Je napínavý.
The film's in the French version.Je ve francouzské verzi.
It's dubbed.Je dabovaný.
The sub-titles are in German.Má německé titulky.
Juveniles (children) aren't admitted. It's for adults only.Je mládeži (dětem) nepřístupný. Je jen pro dospělé.
The film was awarded first prize at the Festival...Film získal první cenu na festivalu...
The film's an Italian-French co-production.Byl natočen v italsko-francouzské koprodukci.
Who's your favourite screen actor?Kdo je vaším oblíbeným filmovým hercem?


At the box-office - U pokladny

Are there any seats for tonight?Máte ještě lístky na dnes večer?
Sorry, there isn't a single one left.Bohužel nezbyl ani jediný.
Will this film still be on tomorrow?Hrají ještě zítra dnešní film?
How much is a ticket?Kolik stojí lístek?
Can I book seats for Sunday?Prodáváte už lístky na neděli?

© November 2000 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz