English on the Internet - Conversation
Conversation Phrases 7

Satisfaction - Spokojenost

Very good. Great. Splendid.Výborně. Skvěle.
That's fine.To je bezva.
I'm glad to hear that.Jsem rád, že to slyším.
It's good to see you again.Rád Vás zase vidím.
I'm glad about that.Mám z toho radost. To jsem rád.
He's lucky!Ten má ale štěstí!
That's OK. That's all right.To je v pořádku.
She's really cool.(Ona) je prima (v pohodě).

Dissatisfaction - Nespokojenost

Stop it!Nech toho!
How can he be so silly!Jak může být tak hloupý!
It's stupid!Je to hloupé!
Leave her alone!Nech ji být! Dej jí pokoj!
I'm sick of it!Už toho mám dost!
I'm fed up with it!Už toho mám dost! (hovorově)
It's impossible!To snad není možné!
It's unbelievable!To je neuvěřitelné!

Regret - Lítost

I'm afraid it's true.Bohužel je to pravda.
I'm very sorry about that.Moc mě to mrzí.
What a pity.To je ale škoda.
What a shame.To je škoda. To je ostuda.
That's bad luck!To je ale smůla!
I'm sorry to say he didn't come.Nerad to říkám, ale nepřišel.
I'm afraid I can't be of any help.Bohužel nemohu pomoci.
I'm deeply sorry.Velice mě to mrzí.

© May 2000 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz