English on the Internet - Conversation
Conversation Phrases 6

Education, school - Vzdělání, škola

What schools did you attend?Jaké máte školy?
What education did you receive?Jaké máte školní vzdělání?
I attended a grammar school.Chodil jsme na gymnázium.
I finished secondary school in 1980.Ukončil jsem střední školu v roce 1980.
I took my school-leaving examination in 1990.Maturoval jsem v roce 1990.
What kind of technical training did you receive?Jaké máte odborné vzdělání?
I attended a secondary technical school.Chodil jsem do průmyslové školy.
I've passed the school-leaving examination at a higher school of electrical engineering.Udělal jsem maturitu na vyšší škole elektrotechnické.
I graduated from the commercial school at Brno.Absolvoval jsem ekonomickou školu v Brně.
What subject(s) are you studying?Co studujete?
I'm studying Law.Studuji práva.
I'm studying Science.Studuji přírodní vědy.
I'm studying Medicine.Studuji medicínu.
I'm studying Philosophy.Studuji filozofii.
I'm studying Architecture.Studuji architekturu.
When did you finish your university studies?Kdy jste ukončil vysokou školu?
What degree have you received?Jaký máte titul?
I've received the degree of B.A. [bi: ei] (= Bachelor of Arts).Mám titul B.A. (nejnižší a nejběžnější univerzitní hodnost v V.B. a USA).
I received the degree of M.Sc. [em es si:] (= Master of Science).Mám hodnost M.Sc. (vyšší univerzitní hodnost).
I hold the degree of Doctor of Laws.Jsem doktor práv.
I have a Ph.D. (pi: eič di:) (= Doctor of Philosophy).Jsem doktor filozofie.
I'm an electrical (a mechanical) engineering graduate.Jsem inženýr elektrotechnik (strojař).
I graduated from the Prague School of Music.Jsem absolvent pražské konzervatoře.
How long does a course of studies at ... take?Jak dlouho trvá studium na ...?
He's in his first year at the University of Technology.Studuje první rok na technice.
He's working on his doctoral thesis.Připravuje doktorskou práci.
He's taken the degree of M.D. [em di:] (= Doctor of Medicine).Udělal doktorát medicíny.
He's received the degree of Doctor of Laws.Má doktorát práv.
What's your specialization?Jaká je vaše specializace?
What subject do you like best?Jaký předmět máte nejraději?
History and Geography.Dějepis a zeměpis.
He's doing well at school.Učí se velmi dobře.
She's very good at languages.Jdou jí velmi dobře jazyky.
What class (form) is he in?Do které třídy chodí?
He gets good / bad marks at school.Má dobré / špatné známky.
He failed in Mathematics.Propadl z matematiky.
He'll have to repeat the course (the year).Musí opakovat.
He passed his school-leaving examination with honours.Udělal maturitu s vyznamenáním.
He'll have to take an entrance examination at ...Bude muset dělat přijímací zkoušku na ...
He's won (received) a scholarship and is going on a summer-school course held at ...Dostal stipendium a jede na letní školu do ...
What's the school-leaving age un your country?Do kolika let je u vás povinná školní docházka?
When does the school-year begin?Kdy začíná školní rok?
How long are the summer holidays in your country?Jak dlouhé jsou u vás prázdniny?
Is school education free (of charge) in your country?Je u vás bezplatné školní vzdělání?

© December 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz