English on the Internet - Conversation
Conversation Phrases 2

Thanks - Poděkování

Thank you.Děkuji.
Thanks.Dík.
Thank you very much.Děkuji mnohokrát.
I'm most grateful to you. form.Jsem vám velmi vděčen.
Many thanks.Děkuji mnohokrát.
Thanks a lot. col.Děkuji mnohokrát.
Coffee? - Yes, please. / No, thanks.Kávu? - Ano, prosím. / Ne, děkuji.
I'm much obliged to you.Jsem vám velmi zavázán.
It's good of you.To je od vás milé.
You've been very helpful.Velice jste mi pomohl.
Not at all. / It's all right.Není zač.
You're welcome.Prosím (v odpovědi na děkuji).

How to say "yes" - Jak říci "ano"

Yes.Ano.
Good. / O.K. / All right.Dobrá. Ano (při souhlasu).
I agree.Souhlasím.
Very good.Výborně.
That's it.To je ono.
Certainly. / Of course. / Sure.Samozřejmě.
By all means.Samozřejmě.
I think so.Myslím, že ano.
Yes, you're right.Ano, máte pravdu.

How to say "no" - Jak říci "ne"

No.Ne.
Oh, no.Ale ne.
I don't think so.Myslím, že ne.
Not at all.Vůbec ne.
Certainly not.Určitě ne.
Not yet.Ještě ne.
It's no use.Nemá to smysl.
On no account.V žádném případě.
Never.Nikdy.
Never more.Už nikdy.
Far from it.Ani nápad.
No, on the contrary.Naopak.
No, but thanks anyway. Maybe next time.Ne, ale stejně děkuji. Možná příště.
I'm sorry but I can't accept that.Mrzí mě, že to nemohu přijmout.

© September 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz